Det betaler sig med et tjek

FirmaRådgiveren tilbyder et tjek af virksomhedens sundhedstilstand for 25.000 kr.

Er virksomheden veltrimmet og sund? Firmarådgiveren tilbyder en grundig gennemgang af din virksomhed og leverer en vurdering af, hvor der bør sættes ind for at virksomheden kan udnytte sit forretningsmæssige potentiale. Det kan være relevant i bestræbelserne med at opnå vækst, i forbindelse med et salg eller generationsskifte samt ved opdyrkning af nye forretningsområder.