Udnyt vækstpotentialet

Udnyt virksomhedens vækstpotentiale og få gennemført nødvendige planer

FirmaRådgiveren analyserer virksomhedens drifts -balance og likviditetsforhold og kommer med forslag til ændringer, der bør gennemføres. Ved gennemgangen bliver det ofte klart, hvorfor en virksomhed ikke er i stand til at udnytte sit vækstpotentiale eller få gennemført den forretningsplan, der måske allerede ligger på bordet.

FirmaRådgiveren leverer bl.a. rådgivning om:

  • Omsætnings – og kundesammensætning
  • Dækningsbidrag – analyse af, hvor virksomheden tjener sine penge, og hvor der er tomgangsomsætning
  • Potentiale for effektivisering og besparelser
  • Forslag til relevante nøgletal – KPI´er
  • Gennemgang af forholdet mellem anlægs- og omsætningsaktiver samt finansieringsstuktur for de forskellige aktivformer
  • Likviditetsberedskab – herunder forholdet til virksomhedens pengeinstitut og øvrige långiver
  • Vurdering af ledelsens resultater
  • SWOT-analyse – virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler afdækkes