Troværdigt materiale til pengeinstituttet

Troværdigt og gennemarbejdet materiale er afgørende for, at pengeinstituttet siger ja. FirmaRådgiveren ved, hvad der skal til.

Virksomhedens planer for udvikling og vækst er betinget af, at finansieringen er i orden. FirmaRådgiveren klæder ledelsen på til at møde pengeinstituttet eller anden långiver, når virksomheden gerne vil lave nye investeringer, eller kapitalstrukturen skal omlægges. FirmaRådgiveren er behjælpelig med at lave et troværdigt og gennemarbejdet materiale.