Bestyrelsesarbejde er vigtigt

FirmaRådgiveren kan gå ind og vurdere bestyrelsens arbejde for at sikre, at den skaber mest muligt værdi for virksomheden. FirmaRådgiveren tilbyder også aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen skal have den helt rigtige sammensætning og de rigtige kompetencer for at skabe reel værdi til virksomheden. FirmaRådgiveren tilbyder – på baggrund af mange års erfaring med aktivt bestyrelsesarbejde – at vurdere og evaluere bestyrelsens arbejde og dermed, hvilken værdi den skaber for virksomheden. Det sker ofte i den proces, hvor FirmaRådgiveren er inde og evaluere og trimme virksomheden.

FirmaRådgiveren kan også tilbyde aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Erik Jørgensen har gennem mange år arbejdet i bestyrelser i små og mellemstore virksomheder inden for service, fabrikation, handel og ejendomme.

Eksempelvis som bestyrelsesmedlem i AH Industries A/S, Dynaudio A/S, Jydsk Planteservice A/S og TT WoodcareA/S, Koldinghallerne A/S og Hindsgavl A/S.

Erik Jørgensens spidskompetencer ligger inden for ledelse, økonomi, finansiering, opfølgning på igangsatte projekter samt forretningsudvikling. Det teoretiske grundlag er en certificering i bestyrelsesarbejde fra INSEAD i Paris.